Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa ________________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona … Čítať ďalej

Vážení rodičia, 1.8. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupiny detí, ktoré majú … Čítať ďalej

Milí lipkáči, milí rodičia, celý kolektív LIPKY, prajeme Vám krásny koniec školského roka, krásne prázdniny, ďakujeme za strávenie pekných chvíľ v našej materskej škole, pokračujeme letnou prevádzkou materskej školy do 16.7.2021.

Milí lipkáči, milí rodičia, celý kolektív LIPKY, prajeme Vám krásny koniec školského roka, krásne prázdniny, ďakujeme za strávenie pekných chvíľ v našej materskej škole, pokračujeme letnou prevádzkou materskej školy do 16.7.2021.

Prvý raz do škôlky

Aj vy sa s vašim dieťaťom chystáte prvý raz do škôlky? Poradíme vám, ako to zvládnuť čo najlepšie – ako vy aj dieťa. Pozrieme sa aj na to, čo všetko by mal škôlkar ovládať a čo sa naučí v škôlke, a tiež vám poradíme, čoho sa vyvarovať.  Materské školy sú primárne určené pre deti … Čítať ďalej