Aktuality

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov, po dohode so zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves určujem miesto a termín podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre …

Aktuality

Prázdninová činnosť 2022

Vážení rodičia, letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2021/2022 bude v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prebiehať nasledovne: Od 01.07. do 29.07.2022 – prevádzka bude vo všetkých materských školách okrem MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika. Deti z týchto …