Informácie o prevádzke MŠ

Milí rodičia, od 11.11.2020/ streda/ prevádzka materskej školy v bežnom režime od 6.30 do 16.30 bez zbernej triedy-zberná trieda bude od 18.11.2020 v srdiečkovej triede.
Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20.

VSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY len cez plechové dvere /ráno, aj poobede/, kde je potrebné sa preukázať platným negatívnym certifikátom, ostatné dvere bude uzamknuté, aj naďalej prosíme o dodržiavanie hyg. opatrení- rúško, dezinfekcia, krátky pobyt v priestoroch šatne.

V triede prosíme odovzdať vypísané tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 8.11.2020

ĎAKUJEME. TEŠÍME SA NA VÁS.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.