Skip to main content

Drahí rodičia, opäť Vás týmto chceme poprosiť o 2% z dane za rok 2022

Obchodné meno: „Rodičia a priatelia MŠ Lipová“
IČO: 42248752
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Lipová 2039/21, 052 01 Spišská Nová Ves

Postup na poukázanie 2% – zamestnanec

  • do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Tlačivá sú k dispozícii tu na našej webovej stránke, prípadne sa informujte u triednych učiteliek.

Ďakujeme za podporu ♡