Skip to main content
Milí rodičia,
Brána našej Materskej školy sa otvorí dňa 5.9. 2022 / PONDELOK/ Prevádzka Materskej školy je od 6,30 do 16,30 Hod.
Príchod detí do MŠ je od 6,30 najneskôr do 7,50hod./ odchod zo šatne/ Prosíme Vás o Vašu dochvíľnosť.
Pri nástupe v prvý deň Vás prosíme priniesť tlačivo o bezpríznakovosti.