Aktualizovaný manuál pre MŠ – 16.9.2020

Milí rodičia , aktualizovaný manuál pre MŠ dňa 16.9.2020 – nasledovné zmeny – po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni / vrátane víkendov a sviatkov/ písomné vyhlásenie zákonného zástupcu/ bude v linku na stránke / Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní / víkendy a sviatky sa nepočítajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá POTVRDENIE O CHOROBE VYDANÉ všeobecným lekárom pre deti a dorast. Ďakujeme za rešpektovanie nových opatrení.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.