OZNAM

Milí rodičia 😉 02.09.2021 (štvrtok) sa opäť otvoria brány našej MŠ pre Vaše ratolesti🤗😍. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30, deti sa združujú vo svojich triedach. Zoznamy detí sú vyvesené na sklách jednotlivých tried. Dieťa do MŠ potrebuje vhodné prezúvky, pyžamo, všetko prosíme označiť menom. Bližšie informácie sa dozviete … Čítať ďalej

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa ________________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona … Čítať ďalej

Vážení rodičia, 1.8. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupiny detí, ktoré majú … Čítať ďalej

Milí lipkáči, milí rodičia, celý kolektív LIPKY, prajeme Vám krásny koniec školského roka, krásne prázdniny, ďakujeme za strávenie pekných chvíľ v našej materskej škole, pokračujeme letnou prevádzkou materskej školy do 16.7.2021.

Milí lipkáči, milí rodičia, celý kolektív LIPKY, prajeme Vám krásny koniec školského roka, krásne prázdniny, ďakujeme za strávenie pekných chvíľ v našej materskej škole, pokračujeme letnou prevádzkou materskej školy do 16.7.2021.