OZNAM

Milí rodičia, keďže rozhodnutie ministra školstva je platné až od 8.3.2021/ pondelok/ pre pracujúcich rodičov , kritickú infraštruktúru, v dňoch 4.3./ štvrtok/ a 5.3./ piatok/ 2021 materská škola je v prevádzke pre všetky deti. Prevádzka v platnosti podľa oznamu zo dňa 2.3.2021. Poprosíme priniesť tlačivá potrebné pre vstup do materskej … Čítať ďalej

Prevádzka v MŠ od 3.3.2021

Prevádzka materskej školy od 3.3.2021/ streda/ je od 6.30 do 16.30 v každej triede s nasledovnými zmenami, z dôvodu stavebných prác pred budovou materskej školy DO PIATKA 5.3.2021. Deti 5 triedy / srdiečková/ sa budú schádzať a rozchádzať v 2.triede / slniečkovej/ celodenný pobyt bude v ich triede. Deti 6 … Čítať ďalej

OZNAM

MILÍ rodičia, od 3.3.2021/ streda/ môžu prísť do materskej školy len deti obidvoch rodičov z kritickej infraštruktúry a deti obidvoch pracujúcich rodičov, ktorí si prinesú potvrdenie od zamestnávateľa/ keďže tlačivo z MŠVVaŠ ešte nie je prístupné/ Je potrebné si priniesť Vyhlásenie zákon.zástupcu s aktuálnym dátumom absolvovania testu, výnimky z testovania./ … Čítať ďalej