PREVÁDZKA MŠ POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN

Vážení rodičia, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa mesto Spišská Nová Ves, po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi, v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID 19, rozhodlo počas nadchádzajúcich jesenných prázdnin prerušiť … Čítať ďalej

Aktualizovaný manuál pre MŠ – 16.9.2020

Milí rodičia , aktualizovaný manuál pre MŠ dňa 16.9.2020 – nasledovné zmeny – po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni / vrátane víkendov a sviatkov/ písomné vyhlásenie zákonného zástupcu/ bude v linku na stránke / Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní / víkendy a … Čítať ďalej

Školský rok 2020/2021 – Dôležité informácie

Milí rodičia, pomaličky sa nám začína nový školský rok 2020/2021, prosíme o dôsledné prečítanie informácií- Zberná trieda nebude, všetky triedy budú otvorené od 6:30 do 16.30 kde umiestníte vaše dieťa/ zatiaľ do 15.9/ potom sa informácie upresnenia. POKRAČUJEME v sprísnených hygienic.opatreniach- VSTUP DO BUDOVY s rúškom, pri vstupe dezinfekcia rúk, … Čítať ďalej

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ … Čítať ďalej