Skip to main content
Milí rodičia,

brána našej Materskej školy sa otvorí dňa 5.9. 2022 /PONDELOK/
Prevádzka Materskej školy je od 6:30 do 16:30 hod.
Príchod detí do MŠ je od 6:30, najneskôr do 7:50 hod./odchod zo šatne Prosíme Vás o Vašu dochvíľnosť.
Zoznamy detí budú vyvesené na dverách jednotlivých tried.

Pri nástupe v prvý deň Vás prosíme priniesť tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré si stiahnete tu.

Prvá trieda

Mesiačiky

2-3 ročné deti

Druhá trieda

Slniečka

3-5 ročné deti

Tretia trieda

Obláčiky

4-6 ročné deti

Štvrtá trieda

Hviezdičky

4-5 ročné deti

Piata trieda

Srdiečka

3-4 ročné deti

Šiesta trieda

Lienky

5-6 ročné deti