Aktuality

Nový školský rok 2022/2023

Milí rodičia,
Brána našej Materskej školy sa otvorí dňa 5.9. 2022 / PONDELOK/ Prevádzka Materskej školy je od 6,30 do 16,30 Hod.
Príchod detí do MŠ je od 6,30 najneskôr do 7,50hod./ odchod zo šatne/ Prosíme Vás o Vašu dochvíľnosť.
Zoznamy detí budú vyvesené na dverách jednotlivých tried:
1.trieda: Mesiačiky: 2-3 ročné deti
2.trieda: Slniečka: 3-5 ročné deti
3.trieda: Obláčiky: 4-6 ročné deti
4.trieda: Hviezdičky: 4-5- ročné deti
5.trieda: Srdiečka: 3-4 ročné deti
6.trieda: Lienky: 5-6 ročné deti
Pri nástupe v prvý deň Vás prosíme priniesť tlačivo o bezpríznakovosti.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...