September    

 • Pravidlá v Lipke  –spoznávanie pravidiel čo sa patrí a čo nie v MŠ
 • Vychádzky do okolia – posilňovať kladný vzťah k blízkemu okoliu – spoznávanie prírodných krás
 • Priateľstvo v Lipke
 • Európsky týždeň športu

 Október                         

 • Deň jablka- 20.10.
 • Deň púšťania šarkanov
 • Krásy jesene – jesenná vychádzka do prírody
 • Predplavecká príprava
 • Úcta starším – výroba darčekov
 • Deň zdravej výživy                                                        

November

 • Plánované divadelné predstavenie 
 • Farebný týždeň
 • 4.11. Deň MŠ
 • Zachráň strom – zber papiera
 • Veselé hrabličky- upratovanie šk. dvora

December

 • Adventné obdobie –  príchod Mikuláša
 • Vôňa Vianoc – pečenie medovníkov
 • Vianočná besiedka s rodičmi
 • Plánované divadelné predstavenie

Január

 • Zimný týždeň športu- olympiáda
 • Lyžiarsky výcvik

Február

 • Fašiangy – karneval v MŠ
 • Týždeň  ľudových tradícií, ľudové remeslá      
 • Deň kŕmenia zvierat  a vtákov

Marec

 • Mám básničku na jazýčku- mestská knižnica
 • Plánované divadelné predstavenie
 • Jarné hry
 • Čoskoro budem žiačikom- návšteva 1. roč.

Apríl                                                                            

 • Deň spevu a tanca
 • Deň Zeme
 • Jarná vychádzka                       
 • Zachráň strom- zber papiera
 • Slávnostný zápis detí do ZŠ

Máj

 • Deň matiek- výroba darčekov
 • Deň mlieka
 • Športové hry detí MŠ
 • Kde bývam – spoznávanie kultúrnych a historických  pamiatok, návšteva divadla

Jún

 • MDD , Indiánsky deň
 • Dorotka
 • Škola v prírode
 • Deň v ZOO
 • Výlet
 • Deň rodiny- celoškolská akcia
 • Deň zdravej výživy