Skip to main content

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá tr.učiteľkám s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí. Tlačivo si viete stiahnúť na tomto linku ↓

https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf