Aktuality

PLATBA ŠKOLNÉHO

OZNAM PRE RODIČOV – PLATBA „ŠKOLNÉHO“

 

Meno dieťaťa:…………………………………………………………………….

Od septembra 2021 je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný platiť poplatok za návštevu materskej školy bezhotovostne – na účet vedený v ČSOB banke:

IBAN:       SK 33 7500 0000 0040 2807 7518

Suma:       18 €                    VS: ………………..

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné napísať meno dieťaťa (bez toho nebude možné platbu priradiť).

 

Na zaplatenie môže byť použitý aj Poštový poukaz na účet-RI.

Platba musí byť prevedená najneskôr do 10. dňa v mesiaci, za ktorý sa platba uhrádza (v zmysle §-u 28 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona)

V prípade, že chcete zaplatiť viac mesiacov naraz, je potrebné si platby rozdeliť na 2 obdobia september – december spolu 72 € a január – jún spolu 108 €.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...