Skip to main content

OZNAM PRE RODIČOV – PLATBA „ŠKOLNÉHO“

 

Meno dieťaťa:…………………………………………………………………….

Od 1.1.2023 je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný platiť poplatok za návštevu materskej školy bezhotovostne – na účet vedený v ČSOB banke:

IBAN:       SK 33 7500 0000 0040 2807 7518

Suma:       25 €                    Informácia pre príjemcu: meno dieťaťa

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné napísať meno dieťaťa (bez toho nebude možné platbu priradiť).

 

Na zaplatenie môže byť použitý aj Poštový poukaz na účet-RI.

Platba musí byť prevedená najneskôr do 10. dňa v mesiaci, za ktorý sa platba uhrádza (v zmysle §-u 28 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona)

V prípade, že chcete zaplatiť viac mesiacov naraz, je potrebné si platby rozdeliť na 2 obdobia september – decemberjanuár – jún (spolu 150€).