Skip to main content

Podávanie žiadostí

Milí rodičia, všetky potrebné informácie o podávani žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 nájdete na odkaze pod týmto textom.

Informácie