PREVÁDZKA MŠ OD 6.4.2021

Milí rodičia, na základe rozhodnutia Zriaďovateľa Mesta SNV budú od utorka / 6.4.2021/ materské školy fungovať bez obmedzení pre všetky deti. Prevádzka našej MŠ bude od 6:30 do 16:30 v každej triede , prosíme rodičov o predkladanie Čestného prehlásenia s dátumom testovania / každých 7 dní/ výnimka z testovania, po očkovaní. Pri nástupe dieťaťa po veľkonočných sviatkoch poprosíme Vyhlásenie zákon. zástupcu o bezinfekčnosti.
Poprosíme naďalej o preberanie dieťaťa zákon. zástupcami, bez prítomnosti iných rodin. príslušníkov, pre ochranu nášho a vášho zdravia. ĎAKUJEME.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.