PRÍSPEVOK VO FORME 2% Z DANÍ PRE NAŠU MŠ

Milí rodičia a priatelia LIPKY aj tento rok by sme Vás chceli POPROSIŤ o príspevok vo forme 2% z daní pre našu materskú školu , ktorý bude efektívne využitý na modernizáciu vnútorných priestorov materskej školy, prostredia materskej školy. VEĽKÉ ĎAKUJEME. V triedach bude pripravené tlačivo “ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ s vyplnenými údajmi pre prijímateľa, tlačivo bude zverejnené na webovej stránke MŠ, informácie Vám poskytnú aj triedne učiteľky.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.