Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2020/2021 sa bude konať v termíne

od 30. apríla do 31. mája 2020.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do vyššie uvedených materských škôl môžu zákonní zástupcovia dieťaťa podávať prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať (viď kontakty). Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy.
Materská škola na ulici P. Jilemnického č. 2 poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.

Správa školských zariadení

Bookmark the permalink.

Comments are closed.