Skip to main content

Ročný rozpis aktivít 

Ročný rozpis aktivít 

Ročný rozpis aktivít 

Ročný rozpis aktivít 

Ročný rozpis aktivít 

September

☺ Deň na kolieskach
☺ Predplavecká príprava
☺ Európsky týždeň športu

Október

☺ Deň púšťania šarkanov
☺ Úcta starším - výroba darčekov
☺ Náučný chodník - Medvedia dolka
☺ Veselé tekvičky
☺ Nakladanie kapusty

November

☺ Plánované divadelné predstavenie
☺ Farebný týždeň
☺ 4.11. Deň MŠ
☺ Zachráň strom – zber papiera
☺ Veselé hrabličky- upratovanie šk. dvora

December

☺ Adventné obdobie – príchod Mikuláša
☺ Vôňa Vianoc – pečenie medovníkov
☺ Vianočná besiedka s rodičmi
☺ Plánované divadelné predstavenie

Január

☺ Zimný týždeň športu- olympiáda
☺ Lyžiarsky výcvik

Február

☺ Fašiangy – karneval v MŠ
☺ Týždeň ľudových tradícií, ľudové remeslá
☺ Deň kŕmenia zvierat a vtákov

Marec

☺ Mám básničku na jazýčku- mestská knižnica
☺ Plánované divadelné predstavenie
☺ Jarné hry
☺ Čoskoro budem žiačikom- návšteva 1. roč.

Apríl

☺ Deň spevu a tanca
☺ Deň Zeme
☺ Jarná vychádzka
☺ Zachráň strom- zber papiera
☺ Slávnostný zápis detí do ZŠ

Máj

☺ Deň matiek- výroba darčekov
☺ Deň mlieka
☺ Športové hry detí MŠ
☺ Kde bývam – spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok, návšteva divadla

Jún

☺ MDD , Indiánsky deň
☺ Dorotka
☺ Škola v prírode
☺ Deň v ZOO
☺ Výlet
☺ Deň rodiny- celoškolská akcia
☺ Deň zdravej výživy