Skip to main content

Vitajte na stránke MŠ Lipová

Materská škola Lipka vytvára pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie bez diskriminácie rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť.

Sme 6 triedna materská škola a ponúkame variabilnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. V Lipke máme triedy pomenované podľa symbolov umiestnených na listoch stromu.

Poďme sa zoznámiť

Kliknutím na znak alebo názov triedy si viete pozrieť jednotlivé triedy a pedagogciké zastúpenie daných tried.

Prvá trieda

Mesiačiky

3-4 ročné deti

Druhá trieda

Slniečka

3-5 ročné deti

Tretia trieda

Obláčiky

4-6 ročné deti

Štvrtá trieda

Hviezdičky

5-6 ročné deti

Piata trieda

Srdiečka

2-4 ročné deti

Šiesta trieda

Lienky

4-5 ročné deti