Aktuality

Nový školský rok 2022/2023

Milí rodičia, Brána našej Materskej školy sa otvorí dňa 5.9. 2022 / PONDELOK/ Prevádzka Materskej školy je od 6,30 do 16,30 Hod. Príchod detí do MŠ je od 6,30 najneskôr do 7,50hod./ odchod zo šatne/ Prosíme Vás o Vašu dochvíľnosť. Zoznamy detí budú vyvesené na dverách jednotlivých tried: 1.trieda: Mesiačiky: 2-3 ročné deti 2.trieda: Slniečka: …

Aktuality

Čo si vezmem do škôlky

Milí rodičia, blíži sa začiatok nového školského roka a preto sme pre Vás pripravili niekoľko rád, čo je pre Vaše dieťa dôležité priniesť si so sebou do MŠ. Deti sa potrebujú cítiť v MŠ pohodlne a preto im do batôžkov pripravte: prezúvky s pevnou pätou (nie crocsy ani šľapky) pohodlné oblečenie, ktoré si môžu ušpiniť pri hre …

Aktuality

PLATBA ŠKOLNÉHO

OZNAM PRE RODIČOV – PLATBA „ŠKOLNÉHO“   Meno dieťaťa:……………………………………………………………………. Od septembra 2021 je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný platiť poplatok za návštevu materskej školy bezhotovostne – na účet vedený v ČSOB banke: IBAN:       SK 33 7500 0000 0040 2807 7518 Suma:       18 €                    VS: ……………….. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné napísať meno dieťaťa (bez toho …