Skip to main content

Vitajte na stránke MŠ Lipová

Materská škola Lipka vytvára pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie bez diskriminácie rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Poďme sa zoznámiť

Sme 6 triedna materská škola a ponúkame variabilnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. V Lipke máme triedy pomenované podľa symbolov umiestnených na listoch stromu.

“Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť.”

Jess Lair

Mgr. Alena Brezovajová

Naša p.riaditeľka

Tr. učiteľky

Mgr. Adriana Jalčová, Martina Ferencová

Tr. učiteľky

Mgr. Zuzana Hovaňáková, Zdenka Ihnaťová

Tr. učiteľky

Daniela Duľová, Jana Buňová

Tr. učiteľky

Mgr. Jana Mjartanová, Ľuba Szigetiová

Tr. učitelia

Adriana Gurčíková, Tomáš Blaško

Tr. učiteľky

Mgr. Andrea Novotná, Bc. Ingrid Fabiniová