Aktuality

OZNAM

Milí rodičia 😉 02.09.2021 (štvrtok) sa opäť otvoria brány našej MŠ pre Vaše ratolesti🤗😍. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30, deti sa združujú vo svojich triedach. Zoznamy detí sú vyvesené na sklách jednotlivých tried. Dieťa do MŠ potrebuje vhodné prezúvky, pyžamo, všetko prosíme označiť menom. Bližšie informácie sa dozviete na rodičovských združeniach, ktoré sa …

Aktuality

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa ________________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o …

Aktuality

Vážení rodičia, 1.8. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Dotácia …