Materská škola je šesťtriedna. V „Lipke“ máme triedy pomenované podľa symbolov umiestnených na listoch stromu.