O nás

Materská škola je šesťtriedna. V „Lipke“ máme triedy pomenované podľa symbolov umiestnených na listoch stromu.

Materská škola sa nachádza na sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi a je jedinou materskou školou v tejto mestskej časti. V roku 2004 vznikla zlúčením s bývalou materskou školou na Gaštanovej ulici. V prevádzke je od roku 1974. Materská škola je klasická jednoposchodová budova so šiestimi triedami, ktoré slúžia výlučne deťom. Poskytuje starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Vo vysunutej budove bývalých jaslí sú zriadené 2 triedy a priestor bývalej kočikárne prevedenou rekonštrukciou slúži ako telocvičňa. V hlavnej budove sú 4 triedy. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou.

Interiér budovy, ako aj kúpeľne, sú čiastočne zrekonštruované. Všetky priestory sú esteticky upravené, triedy sú priestorovo veľké, svetlé a postupne v nich obnovujeme detský nábytok.
Školská jedáleň poskytuje stravu v spoločnej školskej jedálni.
Záhrada je rozdelená na trávnatú plochu, na ktorej je možné uskutočňovať rôzne športovo-pohybové hry, pohybové a relaxačné cvičenia a na časť hraciu, kde sa nachádzajú dve pieskoviská, preliezačky, lavičky a hojdačky.

 

Comments are closed.