Riaditeľka:
Mgr. Alena Brezovajová

Pedagogickí pracovníci:
Tomáš Blaško (zástupca riaditeľky)
Mgr.  Adriana Jalčová
Mgr. Jana Mjartanová
Mgr. Andrea Novotná
Mgr. Barbora Hamráková
Bc. Ingrid Fabiniová
Jana Buňová
Adriana Gurčíková
Daniela Duľová
Ľuba Szigetiová
Zdena Ihnaťová
Martina Ferencová

Prevádzkoví zamestnanci:
Silvia Benčeková (upratovačka)
Zuzana Valkoššáková (upratovačka)
Lenka Šurcová (upratovačka)
Ladislav Karaffa (údržbár)

Školská Jedáleň:
Klingová Adriana (vedúca ŠJ)
Skotáková Dagmara (kuchárka)
Simončičová Monika (pomocná sila)
Amália Franková (pomocná sila)
Lucia Šubová (pomocná sila)