Skip to main content

Riaditeľka:
Mgr. Alena Brezovajová

Pedagogickí pracovníci:
Tomáš Blaško (zástupca riaditeľky)
Mgr.  Adriana Jalčová
Mgr. Jana Mjartanová
Mgr. Andrea Novotná
Mgr. Zuzana Hovaňáková
Bc. Ingrid Fabiniová
Jana Buňová
Adriana Gurčíková
Daniela Duľová
Ľuba Szigetiová
Zdena Ihnaťová
Martina Ferencová

Prevádzkoví zamestnanci:
Silvia Benčeková (upratovačka)
Slávka Duľová (upratovačka)
Lenka Šurcová (upratovačka)
Ladislav Karaffa (údržbár)

Školská Jedáleň:

Klingová Adriana (vedúca ŠJ)                
Skotáková Dagmara (kuchárka)                                                      Alžbeta Olekšáková (pomocná sila)
Simončičová Monika (pomocná sila)
Franková Amália (pomocná sila)
Šubová Lucia (pomocná sila)