Personálne obsadenie

Riaditeľka:
Mgr. Alena Brezovajová

Pedagogickí pracovníci:
Mgr.  Adriana Jalčová (zástupkyňa riaditeľky)
Mgr. Jana Mjartanová
Mgr. Andrea Novotná
Mgr. Mária Šoltýsová
Bc. Ingrid Fabiniová
Jana Buňová
Adriana Gurčíková
Daniela Duľová
Ľuba Szigetiová
Zdena Ihnaťová
Martina Ferencová

Prevádzkoví zamestnanci:
Silvia Benčeková (upratovačka)
Zuzana Valkoššáková (upratovačka)
Lenka Šurcová (upratovačka)
Ladislav Karaffa (údržbár)

Školská Jedáleň:
Klingová Adriana (vedúca ŠJ)
Almášiová Beáta (kuchárka)
Simončičová Monika (pomocnica)
Skotáková Dagmara (pomocnica)
Amália Franková (pomocnica)
Lucia Šubová (pomocnica)

Comments are closed.