Sponzorské dary

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám poskytli a stále poskytujú rôzne sponzorské dary, od hračiek po finančnú podporu. Veľmi si to ceníme 😉

Deti a kolektív MŠ Lipová

Bookmark the permalink.

Comments are closed.