OZNAM

Od 11. 1. 2021 budú otvorené naše materské školy len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené všetky materské školy v štandardnom režime.
Zároveň prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa zodpovedne riadili všetkými rozhodnutiami vydávanými v súvislosti s pandémiou a v prípade, že nespadajú ani do jednej kategórie zamestnancov, ponechali svoje deti doma.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.