Zdravá strava je základ

..to predsa všetci vieme. Preto vás milí rodičia a starí rodičia prosíme, aby ste našu snahu podporili a spolu s nami učili deti správnym stravovacím návykom

Bookmark the permalink.

Comments are closed.